TransPortal Norge Home
Linkdirektory

SEARCH BY FIRST LETTER
U
Y
   
NORSK OLJE OG GASS RETNINGSLINJER


 
Bokmarkedet.no- BRUKTE BØKER PÅ NETT

 

Bokmarkedet.no- BRUKTE BØKER PÅ NETT

 
002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring NY REVISJON pr 08.03.2013
003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene
006 Anbefalte retningslinjer for veiledende medikamentliste for installasjoner på kontinentalsokkelen
011 Recommended guidelines for approval of 3rd party seismic acquisition on licensed acreage
013 Recommended guidelines for emergency alarm Systems
014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel
015 Anbefalte retningslinjer for veiledende utstyrsliste for faste og flyttbare innretninger
016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel NY REVISJON pr 19.03.12
021 Anbefalte retningslinjer for pårørendeberedskap
024 - Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell NY VERSJON 10.06.2013
030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader
032 Recommended guidelines Norway Joint Venture Audit Guidelines
033 Norsk olje og gass ergonomiske retningslinjer for sokkelindustrien
035 Norsk olje og gass Fagplan for grunnkurs i løfting for offshorepersonell som deltar i løfteoperasjoner UTGÅTT
044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering
046 Anbefalte retningslinjer for krav til barittkvalitet
050 Anbefalte retningslinjer for operatørselskapene ved kontroll av pass, arbeids- og oppholdstillatelse sør for n 62 breddegrad UTGÅTT
054 Anbefalte retningslinjer for arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander
055 Guidelines for NDT of GRP Pipe Systems and Tanks
057 Anbefalte retningslinjer for bruk av konfidensialitetsavtaler i datarom
059 Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell
061 Anbefalte retningslinjer for sikker ankerhåndtering og sleping UTGÅTT
063 Norsk olje og gass guidelines for Vessel Inspection Check-List UTGÅTT
064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap
065 Norsk olje og gass håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)
066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger
070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf
071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet NY REVISJON PR 15.01.2013
072 Anbefalte retningslinje for Akseptkriterier for offshore service fartøy
073 Anbefalte retningslinjer for medisinsk utstyr ved bemannede undervannsoperasjoner
074 Anbefalte retningslinjer for Helidekk Personell
075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer
077 Anbefalte retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger/boreskip
078 Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte
080 Anbefalte retningslinjer for Informasjon til nytt personell på sokkelen UTGÅTT
081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
082 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen
084 Recommended guidelines - EIF Computational Guidelines - A Manual for Standardised Modelling and Determination of the Environmental Impact Factor (EIF)
085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann NY REVISJON PR 08.02.2013
086 Anbefalte retningslinjer for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i Norsk olje og gass
087 Anbefalte retningslinjer for innsjekk på helikopter UTGÅTT
088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser NY REVISJON pr 15.01.13
089 Anbefalte retningslinjer for bevissthet om konkurranselovgivningen i Norsk olje og gass
090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse
091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien
092 Anbefalte retningslinjer for alternativt arbeid UTGÅTT
093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten NY REVISJON PR 21.02.2013
094 Anbefalte retningslinjer for kravspesifikasjoner for redningsdrakt til bruk på norsk kontinentalsokkel
095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel NY VERSJON 16.08.2013
096 Anbefalte retningslinjer for mann over bord beredskap
097 Anbefalte retningslinjer for håndtering av rusmiddelproblemer
098 Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer på helikopterterminalene ved mistanke om påvirkning eller besittelse av rusmidler
099 Anbefalte retningslinjer for alkohol- og narkotikatesting
100 Norsk olje og gass veiledning - metode for å vurdere fjernmålingstiltak NY REVISJON 26.06.2013
101 Norsk olje og gass veiledning for systematisk styring av miljørisiko knyttet til akutte utslipp - UTGÅTT
103 Recommended guidelines for sale and purchase of participating interests in licenses on the NCS
104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer
105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging
106 Anbefalte retningslinjer for Hovedbedrift
107 Anbefalte retningslinjer for arbeid i operasjonssenter på land
109 Anbefalte retningslinjer for håndtering av pandemisk influensa på norsk kontinentalsokkel
110 Recommended guidelines for implementation of information security in Process Control, Safety and Support ICT systems during the engineering, procurement and commissioning phases
112 Recommended guidelines for deployment of Radio Frequency Identification (RFID) in the oil and gas industry
113 Anbefalte retningslinjer for fallsikring og redning
114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy
115 Anbefalte retningslinjer for samarbeid mellom Oljeindustriens Landsforening (Norsk olje og gass) og fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) ved gjennomføring av øvelser
116 Anbefalte retninglinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere
117 Recommended guidelines for Well Integrity
118 Anbefalte retningslinjer - Håndbok i flensearbeid - STATUSENDRING
119 Anbefalte retningslinjer - Håndbok i ventilteknikk - STATUSENDRING
120 Anbefalte retningslinjer - Håndbok Fittings og small bore systemer - STATUSENDRING
122 Recommended guidelines for the assessment and documentation of service life extension of facilities
123 Recommended guidelines for classification of process control, safety and support ICT systems based on criticality
125 Recommended guidelines regarding access to data for a new license covering previously licensed acreage
126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser
127 Recommended guidelines for use of standard agreements
128 Anbefalte retningslinjer for finansiell sikkerhetsavtale for fjerningsforpliktelser - bruk av modellklausuler
130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere
132 Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv
133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt
135 Recommended guidelines for classification and categorisation of well control incidents and well integrity incidents NY pr 20.06.2013
136 Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser NY PR. 04032013
 
-
 
All rights reserved TransPortal Norge AS 1996-2013
Mail -Juridisk - Disclaimer - Privacy